เกี่ยวกับเรา

ชุมพร

“ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก”

สุราษฎร์ธานี

“เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ”

นครศรีธรรมราช

“เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู”

พัทลุง

“เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน”

โครงการสื่อสารสนเทศภูมิศาสาตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รวมนวัตกรรมที่แปลกใหม่และ เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผนเดินทางท่องเที่ยว ของ 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ซึ่งทั้ง 4 จังหวัดนี้ได้กระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านในจังหวัดนั้นได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งบอกพิกัดที่ตั้ง และสามารถนำพาคุณไปถึงสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น