ประวัติความเป็นมา

          ผืนป่าบริเวณอ่างน้ำผุดนั้น เดิมมีชื่อเรียกว่า “คลองโหยนน้ำใส” ผู้เข้ามาพบพื้นที่แห่งนี้เป็นคนแรกคือ นายเจียน แต่งตั้ง จากการเดินหาสัตว์ป่าเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2505 และเปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านคลองโหยน” (หมู่ที่ 9) ในสมัยที่นายสมหวัง ไทยแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้าน จนถึงปี พ.ศ. 2546 นายสมหวัง ไทยแก้ว เห็นว่าพื้นที่ปกครองกว้างมีความยากลำบากที่จะดูแลให้ทั่วถึง การบริหารงานต่างๆ ก็เป็นไปด้วยความล่าช้า จึงได้เสนอเรื่องขอแยกหมู่บ้าน โดยกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 และให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านใหม่เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยนายวิฑูรย์ พรหมแช่ม ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้าน มีอ่างน้ำขนาดใหญ่อยู่ในป่าพรุป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์มาก จำนวนพื้นที่กว่า 179 ไร่ ในอ่างน้ำทั่วบริเวณมีตาน้ำผุดขึ้นมามากมายจึงได้ขนานนามหมู่บ้านแห่งนี้ว่า “บ้านอ่างน้ำผุด” (หมู่ที่ 13) และได้ร่วมกันรื้อทำความสะอาดพื้นที่เพื่อพัฒนาให้เป็นที่อาบน้ำของคนในชุมชน มีการสร้างสะพานไม้เพื่อเป็นทางเดินสำหรับผู้คนที่ไปใช้สถานที่ จนถึงปี พ.ศ. 2550 กรมป่าไม้ จ.สุราษฎร์ธานี ได้เสนอเรื่องให้เข้าป่าชุมชน โดยให้การสนับสนุนงบประมาณในการปลูกป่าเพิ่ม ทางหมู่บ้านจึงได้จัดสร้างสะพานทางเดินคอนกรีต และศาลาที่นั่งพักสำหรับประชาชนที่เข้ามาพักผ่อน และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ด้วยจำนวนผู้คนที่เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ทางหมู่บ้านจึงได้จัดซื้อเรือคายักไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว ได้พายเรือชมธรรมชาติของป่าพรุ ป่าต้นน้ำอ่างน้ำผุดที่ยังอุดมสมบูรณ์

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

  • เที่ยวได้ตลอดปี
  • ช่วงหน้าร้อนและช่วงเทศกาลต่างๆ จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก

 

พิกัดที่ตั้ง

  • หมู่ 13 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Q สิ่งที่น่าสนใจ

อ่างน้ำผุด ลักษณะเป็นอ่างน้ำที่มีตาน้ำธรรมชาติผุดขึ้นมาจากใต้ดินจำนวนกว่า 10,000 ตา และเป็นน้ำใสสะอาดความลึกตั้งแต่ 80-180 เซนติเมตร สามารถมองเห็นตาน้ำผุดได้ เมื่อตบมือเสียงดังน้ำก็จะผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วตามจังหวะเสียงตบมือ เมื่อใช้เท้าลงไปเหยียบบริเวณตาน้ำผุดทรายก็จะดูดเท้าจมลงไปประมาณ 5-10 เซนติเมตร ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว
ทรายขาวละเอียดที่พุ่งออกจากผิวดินใต้ท้องน้ำ เหมือนกับน้ำที่กำลังเดือด เป็นหนึ่งในจุดขายที่สวยงามของอ่างน้ำผุด

Q การเข้าถึง

เดินทางตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 44 สายเซาท์เทิร์น อ่าวลึก-กาญจนดิษฐ์ (กระบี่-สุราษฎร์ธานี) สู่อ่างน้ำผุด ตำบลบางสวรรค์

Q กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

1. พายเรือคายัก หรือถีบจักรยานน้ำชมป่าพรุ ป่าต้นน้ำอ่างน้ำผุด ระยะทางไป - กลับ 3,000 เมตร (เช่าเรือพายเองชั่วโมงละ 140 บาท, เช่าจักรยานน้ำ ครึ่งชั่วโมง 40 บาท หนึ่งชั่วโมง 70 บาท) เวลาทำการ 10.00-17.00 น.
2. มีจุดเล่นน้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวคลายร้อน

Q สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

1. มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นร่วมนำทางและอำนวยความสะดวก
2. มีป้ายบอกเส้นทาง
3. มีสถานที่จอดรถ
4. มีห้องน้ำบริการฟรี
5. เรือคายัก 10 ลำ
6. จักรยานน้ำ 5 ลำ
7. มีศูนย์โอทอปร้านค้าชุมชน

Q กฎระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติของพื้นที่

1. ห้ามทิ้งขยะลงในน้ำ
2. ห้ามตัดต้นไม้ในป่าชุมชน
3. ห้ามตกเบ็ด ช็อตปลา และล่ายิงสัตว์ในเขตป่าชุมชนอ่างน้ำผุด

Q สินค้าและของฝากชุมชน

1. เสื้อที่ระลึก
2. น้ำผึ้ง
3. สบู่ น้ำยาล้างจานทำจากสมุนไพร

Q แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง

1. ถ้ำเขานุ้ย (อยู่หมู่ที่ 9 ระยะทางห่างออกไป 2 กิโลเมตร)
2. สระแก้ว (อยู่หมู่ที่ 4 ระยะทางห่างออกไป 9 กิโลเมตร)
3. เขาพระ (อยู่หมู่ที่ 6 ระยะทางห่างออกไป 11 กิโลเมตร)
4. น้ำตกบางสวรรค์ (หัวโค้งบางสวรรค์) (ระยะทางห่างออกไป 12 กิโลเมตร)

Q จำนวนนักท่องเที่ยว

ประมาณ 2 แสนคน ต่อปี

Q ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

1. นายวิทูรย์ พรหมแช่ม (ผู้ใหญ่บ้าน) 098 : 1209684
2. นางละอองทิพย์ สายแก้ว (อบต.) 085 : 7971649