ประวัติความเป็นมา

          ตำบลบางสนอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปะทิวในปี พ.ศ. 2440 มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหน้าทับ หมู่ 2 บ้านดอนตะเคียน หมู่ 3 บ้านเกาะเสม็ด หมู่ 4 บ้านบางเสียบ หมู่ 5 บ้านหัวนอน หมู่ 6 บ้านคอกม้า หมู่ 7 บ้านบางสน หมู่ 8 บ้านแหลมยางประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นที่อพยพมาจากที่อื่นมีเพียงส่วนน้อย ส่วนใหญ่มีความผูกผันเป็นญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน พูดภาษาท้องถิ่น นับถือศาสนาพุทธ

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

 • คลำหอยภู่กัน ตลอดทั้งปี สำหรับหอยจุ๊บแจง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง ตุลาคม
 • ตกหมึก ตกปลา เดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคม
 • ชมวิถีชาวบ้าน กิจกรรมตัดจากการทำน้ำตาลจาก ส่องปู่ทอดเเหชมนกป่าชายเลน(กาน้ำ) และชมพระอาทิตย์ตก ตลอดทั้งปี
 • กิจกรรมพายเรือคายัค/นั่งเรือล่องคลองชมธรรมชาติสองฝากฝั่งชุมโคบางสนโดยเรือประมงพื้นบ้าน ตลอดทั้งปี
 • ล่องแพกินปู และลากแพเปียก ตลอดทั้งปี
 • กิจกรรมชมเหยี่ยวเดือนกันยายนถึงตุลาคม
 • กิจกรรมเยี่ยมชมเจดีย์สมัยกรุงศรีอยุธยา และสักการะสรีระพระเกจิชื่อดัง ตลอดทั้งปี
 • กิจกรรมชมหินงอก หินย้อย ถ้ำนางทองตลอดทั้งปี
 • กิจกรรมชมกลุ่มเลี้ยงผึ้งเดือนเมษายน
 • กิจกรรมเที่ยวตลาดเช้าชุมชนปะทิวตลอดทั้งปี

พิกัดที่ตั้ง

 • บ้านไม้ชายคลองโฮมสเตย์ 53/5·หมู่ที่ 1·ตำบลบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
Q สิ่งที่น่าสนใจ

1. คลองบางสน ได้แก่ป่าชายเลนหอยภู่กัน หอยจุ๊บแจง นกกาน้ำ และวิถีคนริมน้ำ
2. ชายหาดปากอ่าวบางสน ธรรมชาติสองฝากฝั่งชุมโค บางสน จุดพระอาทิตย์ตกสวยสุดใน อ.ปะทิว
3. เขาดินสอ เหยี่ยวกิ้งก่าดำ (เดินทางผ่านฝูงละเป็นร้อยตัว) เป็นจุดที่พบนกได้จำนวนมากและสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ติดอันดับ 1•ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 3ของโลก
4. วัดเขาเจดีย์ เจดีย์ทรงระฆังคว่ำ สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นจุดพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม และสามารถเห็นเมืองปะทิว และชายหาดได้ 360•องศา
5. วัดแหลมยาง มีพระเกจิชื่อดัง ไม่เน่า ไม่เปื่อย
6. กลุ่มเลี้ยงผึ้ง หมู่บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 8 ต.บางสน
7. ถ้ำนางทอง มีหินงอก หินย้อย
8. ตลาดเช้าชุมชนปะทิว อาหารและผักพื้นบ้าน

Q การเข้าถึง เส้นทางการคมนาคมไปยังแหล่ง

1. จากท่าอากาศยานดอนเมือง สู่ท่าอากาศยานชุมพร มีรถรับ - ส่ง สู่บ้านไม้ชายคลองโฮมสเตย์ (ให้บริการฟรี)
2. จากสถานีรถไฟหัวลำโพง สู่สถานีรถไฟปะทิวมีรถรับ - ส่งสู่บ้านไม้ชายคลองโฮมสเตย์(ให้บริการฟรี)
3. จากกรุงเทพ สู่ บขส.ท่าแซะ มีรถรับ - ส่งสู่บ้านไม้ชายคลองโฮมสเตย์(มีค่าบริการ)
2.4รถยนต์ส่วนบุคคค จากกรุงเทพ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41มุ่งหน้าอำเภอปะทิว จากนั้นเลี้ยวสู่เส้น 4007มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านปากคลอง ซึ่งตั้งอยู่บนหางหลวงหมายเลข 4004

Q กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ชมวิวทิวทัศน์ ล่องแก่ง สัมผัสวิถีชุมชน ล่องเรือศึกษาระบบนิเวศ เรียนรู้กิจกรรมชุมชน ฯลฯ

1. ชมวิถีชาวบ้าน กิจกรรมตัดจากส่องปูทอดแหหาหอยภู่กันและหอยจุ๊บแจงชมนกกาน้ำ และศึกษาป่าชายเลน
2. กิจกรรมชมพระอาทิตย์ตก ณ ชายหาดปากอ่าวบางสน
3. กิจกรรมพายเรือคายัค/นั่งเรือล่องคลองชมธรรมชาติสองฝากฝั่งชุมโคบางสนโดยเรือประมงพื้นบ้าน
4. ล่องแพกินปู และลากแพเปียก
5. กิจกรรมเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และชมเยี่ยวอพยพ ณ จุดชมวิวเขาดินสอ
6. เยี่ยมชมเจดีย์สมัยกรุงศรีอยุธยา และสักการะสรีระพระเกจิชื่อดัง
7. เที่ยวถ้ำนางทองชมความงามหินงอกหินย้อย
8. เรียนรู้ขั้นตอนการเลี้ยงผึ้ง(ผึ้งโพรง)
9. เที่ยวตลาดเช้า ซื้ออาหารและผักพื้นบ้านชุมชนปะทิว

Q สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก ที่จอดรถ ร้านค้าสวัสดิการ รถเช่า เรือโดยสาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น จุดบริการนักท่องเที่ยว

1. ที่พักแบบโฮมสเตย์
2. เรือประมงพื้นบ้าน
3. เรือสปีดโบ้ท25 •ที่นั่ง
4. เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ดำน้ำ
5. รถรับส่งนักท่องเที่ยว รับที่รถทัวร์ท่าแซะ สนามบิน(ฟรี) รถไฟสถานีปะทิว (ฟรี)
6. บริการรถนำเที่ยว (รถตู้ รถกะบะ และซาเล้ง)

Q กฎระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติของพื้นที่

1. โฮมสเตย์
- ห้ามส่งเสียงดังหลังเวลา23.00 น.
- นักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพระหว่างทำกิจกรรมทางน้ำ
2. จุดชมวิวเขาดินสอ
- กำหนดเวลาขึ้น - ลง ระหว่าง 6.00 – 18.00 น.

Q สินค้าและของฝากชุมชน

1. น้ำตาลจาก
2. กะปิ

Q แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

1. เกาะไข่ กิจกรรมดำน้ำตื้น
2. ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนชุมโค กิจกรรมปลูกป่า และชมวิถีการทำน้ำตาลจาก และน้ำตาลมะพร้าว มีลานกางเต๊น (Camping) และเดินชมหิงห้อย
3. กลุ่มทำน้ำตาลจาก กิจกรรม ชมกระบวนการน้ำตาลจาก
4. ศูนย์วิจัยชุมชนธนาคารปู มีกิจกรรม ทำบ้านปลา /ชมการเรียนรู้ห้องคลอดปูม้า / ปล่อยลูกปูกลับบ้าน ณ หน้าหาดสะพลี
5. ถ้ำเขาพลู เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 •ใน 9 •บ่อ ที่ใช้น้ำสำหรับงานพระราชพิธี / มีค่างแว่นถิ่นใต้
6. อ่าวทุ่งซาง เด่นเรื่องหาดทรายสวย เล่นน้ำ

Q ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

คุณสมโชค พันธุรัตน์ โทร:0807791650
Facebook: SomchokPanturat
Page: โฮมสเตย์บ้านไม้ชายคลอง