ประวัติความเป็นมา

          เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น ป่าเขา น้ำตก สายน้ำที่ใสสะอาดตลอดทั้งปี พืชผลทางการเกษตรที่สดอร่อยและปลอดสารพิษ ผักอาหารที่ได้จากธรรมชาติ รวมถึงอากาศที่สดชื่นปราศจากมลพิษ และผู้คนมีอัธยาศัยดี จึงน่าจะมีกิจกรรมท่องเที่ยวขึ้น เพื่อก่อให้เกิดรายได้เสริมและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนสืบไป

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

  • กิจกรรมเดินป่าและส่องนก เดือนธันวาคม ถึง เมษายน
  • กิจกรรมชมดอกบัวผุด เดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน
  • กิจกรรมล่องแก่งด้วยเรือยาง เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน
  • กิจกรรมพายเรือคายัค ตลอดทั้งปี
  • กิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ เดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม
  • กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน
  • กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ กลุ่มธนาคารต้นไม้ และครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดทั้งปี

พิกัดที่ตั้ง

  • เหวโหลม โฮมสเตย์ 21/5 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
Q สิ่งที่น่าสนใจ

1. ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ น้ำตกเหวโหลม นกเงือกและบัวผุด
2. วิถีชีวิต ได้แก่ การเกษตรชุมชน (มังคุด ทุเรียน สละ ลองกองและผักพื้นบ้าน)
3. อาหารพื้นบ้าน ได้แก่ แกงส้มหมูสามชั้นกับหยวกกล้วยป่า ผักเหลียงต้มกะทิ ยำผักกูด น้ำพริกผักสด (ผักป่าพื้นบ้าน) ข้าวยำเหวโหลมน้ำบูดู (ผักพื้นบ้าน ได้แก่ ถั่วพู ส้มโอ มะม่วง ดาหลา ผักบุ้ง ผักชีล้อม มะพร้าวคั่วฯลฯ)

Q การเข้าถึง เส้นทางการคมนาคมไปยังแหล่ง

จากกรุงเทพฯ
1. จากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังสนามบินระนอง
-จากสนามบินระนอง มาเหวโหลม โฮมสเตย์ ระยะทาง 20 กม. โดยรถของชุมชน
2. จากสถานีหัวลำโพง ไปยังสถานีรถไฟหลังสวน
-จากสนามบินระนอง มาเหวโหลม โฮมสเตย์ ระยะทาง 60 กม. โดยรถของชุมชน
3. รถโดยสารปรับอากาศจากกรุงเทพไปยัง บขส. ระนอง
-จากสนามบินระนอง มาเหวโหลม โฮมสเตย์ ระยะทาง 35 กม. โดยรถของชุมชน
4. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
4.1 เดินทางจากกรุงเทพตามทางหลวงหมายเลข 41 มุ่งหน้าสู่อำเภอหลังสวนเลี้ยวขวาที่แยกพะโต๊ะสู่ทางหลวงหมายเลข 4006(หลังสวนระนอง) มุ่งหน้าสู่น้ำตกเหวโหลม
4.2 เดินทางจากกรุงเทพตามทางหลวงหมายเลข 41 มุ่งหน้าสู่อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เลี้ยวขวาที่แยกปฐมพรสู่ทางหลวงหมายเลข 4 แล้วมุ่งหน้าผ่านตัวเมืองระนอง เลี้ยวซ้ายสามแยกราชกูดเข้าสู่เส้นทาง 4006 (หลังสวนระนอง) มุ่งหน้าสู่น้ำตกเหวโหลม

Q กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ชมวิวทิวทัศน์ ล่องแก่ง สัมผัสวิถีชุมชน ล่องเรือศึกษาระบบนิเวศ เรียนรู้กิจกรรมชุมชน ฯลฯ

1. กิจกรรมเดินป่า ชมธรรมชาติและน้ำตก ได้แก่ น้ำตกเหวโหลม น้ำตกเหวเตยและน้ำตกเหวซอง ชมดอกบัวผุด และส่องนก
2. กิจกรรมล่องแก่ง ด้วยเรือยาง เรือคายัค และแพไม้ไผ่
3. กิจกรรมศึกษาดูงานในชุมชน ได้แก่ กลุ่มธนาคารต้นไม้ ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ผลไม้ตามฤดูกาล)

Q สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก ที่จอดรถ ร้านค้าสวัสดิการ รถเช่า เรือโดยสาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น จุดบริการนักท่องเที่ยว

1. ที่พักแบบโฮมสเตย์ 5 หลัง
2. ห้องสัมมนา 1 ห้อง
3. อาหารพื้นบ้าน
4. บริการรถรับส่งโดยชุมชน
5. ความปลอดภัยได้แก่ หมู่บ้าน อพป. และมีสมาชิก ชรบ.

Q กฎระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติของพื้นที่

1. นักท่องเที่ยวควรติดต่อชุมชนก่อนการเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างน้อย 1 สัปดาห์
2. นักท่องเที่ยวที่เลือกกิจกรรมเดินป่า จะต้องแต่งกายให้มิดชิดเพื่อความปลอดภัย

Q สินค้าและของฝากชุมชน

ผลไม้ตามฤดูกาลได้แก่ มังคุด ทุเรียน ลองกอง สละ และกาแฟสายน้ำ

Q แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

1. กลุ่มโฮมสเตย์ เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปากทรง (แหล่งเรียนรู้บ้านดิน) และ กลุ่มโฮมสเตย์ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง
2. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านคลองเรือ
3. กลุ่มท่องเที่ยว 4 ทะเล เขานมสาว
4. กลุ่มล่องแพมารินบริการ
5. กลุ่มท่องเที่ยวปลายคลอง
6. ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภูจับหมอก โฮมสเตย์
7. กลุ่มท่องเที่ยว ตามวิถีน้ำตกคลองหรั่ง
8. ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าต้นน้ำพะโต๊ะ (เดินป่า)

Q ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

คุณ รุ่งโรจน์ ใหม่ซ้อน 081 968 3893 Email: rojtonnum@gmail.com, Facebook: ผู้ใหญ่โรจน์ เหวโหลม, Fanpage : เหวโหลมโฮม เต