ประวัติความเป็นมา

        กลุ่มชาวบ้านราว 40 คน อพยพจาก อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เข้ามาตั้งรกรากครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งขณะนั้นพื้นที่บริเวณเขานาในอยู่ภายใต้การครอบครองของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย กลุ่มชาวบ้านจึงส่งตัวแทนเข้าเจรจาเพื่อขออยู่อาศัยและบุกเบิกพื้นที่ทำมาหากิน ครั้นชาวบ้านจากพื้นที่อื่นๆทราบข่าวจึงทยอยตามเข้ามาสมทบ ก่อนที่พรรคคอมมิวนิสต์จะยุติบทบาทการสู้รบกับรัฐบาลไทยลงในปี พ.ศ. 2525 (ยุทธการดับไฟใต้) ชุมชนจึงได้ขยายตัว มีการก่อตั้งวัด โรงเรียน สถานีอนามัย และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขึ้นตาม ลำดับ

อุทยานธรรมเขานาในหลวง ถือเป็นสำนักสงฆ์ สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมต่างๆ ล้วนสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาและเงินบริจาคของชาวบ้าน ภายใต้การนำของเจ้าอาวาส (พระสมพงศ์ วชิรปญโญ) ช่วยกันหักร้างถางพงก่อสร้างด้วยแรงงานของพระภิกษุและประชาชนในพื้นที่ทั้งสิ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยไม่รับค่าแรงใดๆ เริ่มต้นจากการสร้างทางเข้าเป็นซุ้มประตูโบราณแบบ 9 ยอด หรือซุ้มประตูพุทธาวดี จากนั้นจึงช่วยกันสมทบทุนก่อสร้างเจดีย์ร้อยยอดพันองค์ เจดีย์ลอยฟ้าพุทธศิลาวดี เจดีย์ลอยฟ้าพุทธราชาวดี ตามลำดับ โดยอุทยานธรรมเขานาในหลวงมีความตั้งใจที่จะสร้างเจดีย์ลอยฟ้าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุให้ครบ 7 ยอด

 

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

  • ชมทะเลหมอก ตอนเช้า
  • เปิดทุกวัน

 

พิกัดที่ตั้ง

  • หมู่ที่ 8 บ้านเขานาใน ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Q สิ่งที่น่าสนใจ

1. ซุ้มประตูพุทธาวดี 9 ยอด จุดชมความสวยงามแห่งแสงแรกยามเช้าลอดซุ้มประตูและแสงสุดท้ายส่องตกกระทบยอดซุ้มประตูในยามเย็น
2. เจดีย์ร้อยยอด พระธาตุพันองค์
3. เจดีย์ลอยฟ้าพุทธศิลาวดี บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ก่อสร้างด้วยศิลาแลง จากเมืองกำแพงเพชร ตั้งอยู่บนยอดเขาหินปูนสูงจากพื้นดินเกือบ 300 เมตร
4. เจดีย์ลอยฟ้าพุทธราชาวดี บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ก่อสร้างเพื่อน้อมถวายในหลวง รัชกาลที่ 9
5. รอยพระพุทธบาทบนยอดเขา
6. จุดชื่นชมความสวยงามของทะเลหมอกยามเช้า

Q การเข้าถึง

เดินทางจากปากทางเข้าเขื่อนรัชชะประภา เมื่อมาถึงบริเวณไฟแดง กม.ที่ 61 ให้เลี้ยวซ้าย และเดินทางต่อไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าอุทยานธรรมเขานาในหลวง ตั้งอยู่บริเวณริมถนนด้านขวามือ

Q กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

1. ทำบุญไหว้พระ ปฏิบัติธรรม
2. มีการจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
3. สักการะพระบรมสารีริกธาตุบนเจดีย์ลอยฟ้า
4. ชื่นชมทะเลหมอก ชมวิวทิวทัศน์

Q สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

1. มีบันไดคอนกรีตพร้อมราวเหล็กเพื่ออำนวยความสะดวกในการขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
2. มีสถานที่จอดรถ
3. มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มของชุมชนตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถ

Q กฎระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติของพื้นที่

1. แต่งกายสุภาพเนื่องจากเป็นสถานที่ทางศาสนา
2. ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
3. เด็กเล็กต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลในการขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุเจดีย์

Q สินค้าและของฝากชุมชน

มีการวางแผนจัดทำสินค้าและของฝากจากชุมชน ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
2. พืชผลทางการเกษตร

Q แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง

1. วัดปากตรัง (วัดโบราณสมัยสุโขทัย)
2. ชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง (ชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์)
3. อุทยานแห่งชาติคลองพนม
4. วัดถ้ำวราราม (วัดถ้ำปลา)
5. อุทยานแห่งชาติเขาสก
6. เขื่อนรัชชประภา

Q จำนวนนักท่องเที่ยว

1. ยังไม่มีการบันทึกสถิติ
2. มีนักท่องเที่ยวมากในช่วงวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Q ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

โทรศัพท์
1. ผู้ใหญ่ธนกฤต (โรจน์) ขุนนำ 081 : 7875038
2. ตัวแทนเจ้าอาวาส 083 : 3954491