ประวัติความเป็นมา

          เรือใบโบราณ กำเนิดขึ้นสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นพาหนะที่สำคัญของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง เพื่อการสัญจรทางทะเล และประกอบอาชีพด้านการประมง โดยการนำผืนผ้าดิบมาดัดแปลงเป็นใบเรือ เพื่อรับกับกระแสลมให้เกิดแรงขับ ประกอบกับการใช้หางเสือให้สามารถแล่นเรือไปในทิศทางที่ต้องการ แต่ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้ทดแทนวิธีดังกล่าว ส่งผลให้เรือใบโบราณค่อยๆ เลือนหายไปจากความทรงจำ และ ไม่มีการนำมาใช้อีก

ดังนั้นจากการที่พื้นที่อำเภอละแมและอำเภอใกล้เคียง เคยมีการใช้เรือใบโบราณอีกทั้งในปัจจุบัน ยังคงมีผู้มีประสบการณ์ในการต่อเรือและทำใบเรือ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เป็นหน่วยงานด้านการบริการวิชาการและการศึกษา มุ่งให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงเกิดแนวคิดร่วมระหว่างคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ และกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ผู้สนใจเรื่องเรือใบโบราณจัดตั้ง “ชมรมรักษ์เรือใบโบราณละแม” เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทเรือใบโบราณ โดยเสนอผ่านกิจกรรมเปิดโลกทะเลละแม ครั้งที่ 1 ด้วยการจัดการแข่งขันเรือใบโบราณขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2543 จวบจนปัจจุบัน

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

  • กิจกรรมนันทนาการการแข่งขันกีฬาเรือใบโบราณ เทศกาลเปิดโลกทะเลละแม เดือนเมษายน
  • กิจกรรมแล่นเรือใบโบราณ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง ต้นเดือนตุลาคม
  • กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทเรือใบโบราณ ตลอดทั้งปี
  • กิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการังอ่าวละแม มีนาคม ถึง กันยายน
  • กิจกรรมตกหมึก/ตกปลามีนาคม ถึง กันยายน

พิกัดที่ตั้ง

  • ชมรมรักษ์เรือใบโบราณละแม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 99 ม.5 ต.ละแม จ.ชุมพร
Q สิ่งที่น่าสนใจ

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทเรือใบโบราณ
2. แนวปะการังน้ำตื้น (กรังแห้ง และ กรังแต้ม)
3. กีฬาการแข่งเรือใบโบราณ

Q การเข้าถึง เส้นทางการคมนาคมไปยังแหล่ง

1. จากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังสนามบินสุราษฎร์ธานี ต่อรถโดยสารประจำทาง สุราษฎร์ธานี-ชุมพรลงที่ตลาดละแม ต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
2. จากสถานีหัวลำโพง สู่สถานีหลังสวน จ.ชุมพร ต่อรถโดยสารประจำทางสู่ตลาดละแม ต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
3. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 มุ่งหน้า อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จากแยกละแมให้เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอละแม ถึงสถานีรถไฟ จากนั้นเดินทางต่อไปอีกประมาณ 5ก.ม. ถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

Q กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ชมวิวทิวทัศน์ ล่องแก่ง สัมผัสวิถีชุมชน ล่องเรือศึกษาระบบนิเวศ เรียนรู้กิจกรรมชุมชน ฯลฯ

1. กิจกรรมนันทนาการการแข่งขันกีฬาเรือใบโบราณ เทศกาลเปิดโลกทะเลละแม
2. กิจกรรมแล่นเรือใบโบราณ
3. กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทเรือใบโบราณ
4. กิจกรรมดำน้ำตื้นอ่าวละแม
5. กิจกรรมตกหมึก/ตกปลา

Q สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก ที่จอดรถ ร้านค้าสวัสดิการ รถเช่า เรือโดยสาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น จุดบริการนักท่องเที่ยว

1. ที่พัก
2. ร้านอาหาร
3. ที่จอดรถ
4. จุดบริการนักท่องเที่ยว (ในอาคารของชมรม)
5. นิทรรศการระบบป้ายสื่อความหมายชมรมรักษ์เรือใบ
6. บริษัทนำเที่ยวเชิงนิเวศจำลอง โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
7. เสื้อชูชีพ/ ชุดปฐมพยาบาล
8. เรือประมงหางยาวพื้นบ้าน(ให้เช่าตกปลาและตกปลาหมึก)

Q กฎระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติของพื้นที่

1. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะทำกิจกรรม
2. สวมชูชีพตลอดเวลาที่ทำกิจกรรม

Q สินค้าและของฝากชุมชน

1. ปลาแห้ง/ปลาหมึกแห้ง
2. กะปิ

Q แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

1. หาดคอเขา
2. หาดตะวันฉาย
3. บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู
4. น้ำตกจำปูน

Q ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

1.นายกษิดิส นาคแก้ว (พี่หมู) เบอร์ 0817979955
2.อาจารย์อำนาจรักษาพล โทรศัพท์ : 086-684-0039