ประวัติความเป็นมา

          โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองฯ แก้มลิงหนองใหญ่เป็นโครงการทีเกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของในหลวง ตั้งแต่ปี 2540 ชุมพรเป็นจังหวัดที่น้ำท่วมทุกปี พายุเข้าอยู่บ่อยครั้ง พระองค์ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของชาวชุมพรจึงทรงมีพระราชดำริให้ขุดคลองหัววัง-พนังตัก เพื่อเป็นการช่วยระบายน้ำออกสู่ทะเลก่อนที่จะเข้าท่วมตัวเมืองชุมพร

ในปัจจุบัน โครงการหนองใหญ่แห่งนี้ ได้มีส่วนช่วยชุมพรเรื่องการเกษตรเป็นอย่างมาก โดยนอกจากช่วยป้องกันน้ำท่วมแล้วยังช่วยให้มีน้ำในหน้าแล้งสำหรับไว้ใช้ทำการเกษตรอีกด้วย มีการนำแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้กันได้ โดยมีกลุ่มเครือข่ายจากภูผา สู่มหานที เป็นผู้จัดการโครงการนำมาขยายผลต่อยอด ทั้งการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การฝึกอบรม ให้คนไปมากมายหลายรุ่น

 

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

  • ทุกฤดูกาล
  • เดือนพฤศจิกายน: ช่วงฤดูดูเหยี่ยว/ส่องนก

พิกัดที่ตั้ง

  • หมู่ที่ 12 ตำบลบางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร
Q สิ่งที่น่าสนใจ

มีการนำแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้กันได้ โดยมีกลุ่มเครือข่ายจากภูผา สู่มหานที เป็นผู้จัดการโครงการนำมาขยายผลต่อยอด ทั้งการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การฝึกอบรม ให้คนไปมากมายหลายรุ่น

Q การเข้าถึง เส้นทางการคมนาคมไปยังแหล่ง

เมื่อเข้ามาถึงในตัวเมืองชุมพรถึงสามแยกหอนาฬิกาให้เลี้ยวซ้ายขับรถตรงไปเจอสัญญาณไฟจราจรแยกโชคอนันต์ตรงไปจนถึงสี่แยกบางหมากให้เลี้ยวขวาเข้าถนนวังเกลือตรงไปประมาณ 1.5 กิโลเมตรเจอสะพานลอยขึ้นสะพานลอยตรงไปประมาณ 2.5 กิโลเมตร ด้านขวาจะมีป้ายโครงการ

Q กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ชมวิวทิวทัศน์ ล่องแก่ง สัมผัสวิถีชุมชน ล่องเรือศึกษาระบบนิเวศ เรียนรู้กิจกรรมชุมชน ฯลฯ

ภายในศูนย์มีจุดที่ผู้เยี่ยมชมสามารถแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ได้แก่ บริเวณสะพาน ข้ามไปยังอีกฝากหนึ่ง โดยสะพานสร้างด้วยไม้ มีส่วนโค้งไปมาดูมีเอกลักษณ์ มีแปลงนาทดลองให้ได้ศึกษาเรียนรู้ การปลูกสมุนไพร การทำไบโอดีเซล การเลี้ยงกบ การเผาถ่าน การทำจุลินทรีย์ก้อน (BM Ball) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ สาธิตและฝึกทำกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งเป็นอาสาสมัครของกลุ่มภูผา สู่มหานที

Q สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก ที่จอดรถ ร้านค้าสวัสดิการ รถเช่า เรือโดยสาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น จุดบริการนักท่องเที่ยว

- ที่พัก: เป็นโฮมสเตย์ ราคา 400 บาท / หลัง / คืน (พักได้ 3-4 คน) , ที่พักรวม ราคา 100 บาท / คน
- ร้านขายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ทำขึ้นเองทั้งหมด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน
- ที่จอดรถ: 2 แห่ง ได้แก่ ลานจอดรถในส่วนของอบจ. (รองรับรถบัสใหญ่ได้ประมาณ 10 คัน) และลานจอดรถหมายเลข 9
- มีบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดยต้องติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

Q กฎระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติของพื้นที่

1. ดูแลรักษาสภาพธรรมชาติให้คงความงดงามตามธรรมชาติมากที่สุด
2. ควรเคารพสิทธิ์ผู้อื่นในการเข้าไปใช้พื้นที่ร่วมกัน
3. ไม่ส่งเสียงดัง อันจะเป็นการรบกวนผู้อื่น
4. ห้ามเก็บ หรือนำออก หรือกระทำการใด ๆ ที่จะเป็นอันตรายต่อสภาพของพื้นที่
5. ไม่ควรนำสิ่งที่จะก่อให้เกิดขยะเข้าไปในพื้นที่ เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวด กระป๋อง หากนำเข้าไปกรุณาเก็บคืนออกมาให้มากที่สุด
6. เมื่อพบเห็นการกระทำผิดกฏระเบียบ หรือการกระทำอันเป็นผลกระทบต่อธรรมชาติ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินต่อไป
7. ห้ามนำสุราและของมึนเมาไปดื่มในพื้นที่ เพราะถือเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทะเลาะวิวาทได้
8. ร่วมกันสอดส่องดูแล หรือชักชวนให้เพื่อนฝูง หรือเพื่อนร่วมทาง ช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติ

Q สินค้าและของฝากชุมชน

ร้านขายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ทำขึ้นเองทั้งหมด ได้แก่
- ยาสระผม
- สบู่
- น้ำหมัก ชุดทำน้ำหมักสำเร็จรูป
- ไอศกรีมที่ทำเอง เช่น ไอศกรีมมะเม่า ไอศกรีมมะขาม

Q แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

- ศาลกรมหลวงชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
- จุดชมวิวเขามัทรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
- ชมรมรักษ์เรือใบโบราณละแม ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
- ชุมชนบ้านท่าสะท้อน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
- บ้านท้องตมใหญ่ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
- บ้านธรรมชาติวรรณภัสสร ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
- เหวโหลมโฮมสเตย์ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

Q ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

-โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดชุมพร
ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชดำริจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร
ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร. 0-7751-1551, 0-7750-3975
-ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำรึ จังหวัดชุมพร คุณพรพิรุณ ชลสาคร โทร. 08 3623 2359
-กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ – คุณนพดล มีวิเศษ (นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานชุมพร) โทร. 08 1895 0570