ประวัติความเป็นมา

          วิสาหกิจชุมชนกาแฟถ้ำสิงห์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551 โดยคณะกรรมการ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลิตบ้านถ้ำสิงห์ มีนายนิคม ศิลปศร เป็นประธานกลุ่ม ได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะหาวิธีแนวทางใดที่จะสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะนำเงินมาชำระหนี้ให้กับกลุ่มหรือสถาบันการเงินอื่นที่สมาชิกเป็นหนี้อยู่ จึงได้ข้อสรุปว่าจะแปรรูปผลผลิตกาแฟ ซึ่งเป็นพืชที่เคยสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและเกษตรกรตำบลถ้ำสิงห์เมื่อประมาณ 30 กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นที่ดินตำบลถ้ำสิงห์มีความเหมาะสมต่อการปลูกกาแฟ ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

  • ท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล

พิกัดที่ตั้ง

  • 18 หมู่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100
Q สิ่งที่น่าสนใจ

กลุ่มกาแฟ
– มีการทำกาแฟคุณภาพ แปรรูปผลผลิตแบบครบวงจรทำให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง โดยการรวมตัว-รวมกลุ่มสมาชิกชุมชนให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียม นับเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับคนในชุมชน เช่น เรียนรู้การจัดการรายได้ทางการเกษตร การทำบัญชีในครัวเรือนสำหรับเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีการใช้โรงอบกาแฟพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งนับเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีการใช้โรงอบกาแฟโรบัสต้าพลังงานแสงอาทิตย์

กลุ่มกล้วย
– ผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น โครงการแปรรูปกล้วย (หอมทอง เล็บมือ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ)

กลุ่มเกษตรอินทรีย์
- ทำเป็นต้นแบบให้เกษตรกรเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์ เริ่มจากการผสมผสานกับการใช้สารเคมีก่อน และค่อยๆ ลดการใช้สารเคมี ซึ่งต้องใช้เวลา โดยยึดแนวการปรับตัวในเรื่องของการเกษตรให้กลับเข้าสู่กระบวนการเกษตรอินทรีย์ มีห้องอบสมุนไพรซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน พยายามผลักดันทุเรียนอินทรีย์ให้เป็นตลาดทางเลือกสำหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพและเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น

สวนสละลุงวิรัช
- เกษตรทางเลือก เป็นศูนย์เรียนรู้ข้อมูลวิธีปฏิบัติในการทำเกษตรในที่ดินน้อยอย่างพอเพียงตามพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

Q การเข้าถึง เส้นทางการคมนาคมไปยังแหล่ง

โดยรถประจำทาง
ถ้ำสิงห์-วังใหม่-ชุมพร ห่างจากเพชรเกษม 10 กม.

โดยรถยนต์
จากตัวเมือง จ.ชุมพร จากศาลหลักเมือง ระยะทาง 24 กม. จากถนนเอเชีย 41 กม.ที่ 4 ขับตรงมา 10 กม. ถึงวิสาหกิจชุมชนฯ

โดยเครื่องบิน
จากสนามบินจ.ชุมพร (ปะทิว) ไปยังตัวเมืองจ.ชุมพร (ศาลหลักเมือง) ระยะทางประมาณ 40 กม.

Q กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ชมวิวทิวทัศน์ ล่องแก่ง สัมผัสวิถีชุมชน ล่องเรือศึกษาระบบนิเวศ เรียนรู้กิจกรรมชุมชน ฯลฯ

“จิบกาแฟ แลสละ ชมถ้ำ ชมวัด ชมแหล่งน้ำ”

มีการพานำชมการปลูกกาแฟแบบครบวงจร กิจกรรมคั่วกาแฟ (เรียนรู้กระบวนการคั่วกาแฟ นักท่องเที่ยวสามารถแพ็คกลับไปเป็นของฝาก) ห้องอบสมุนไพร (ค่าธรรมเนียมเข้าชมไม่มี แต่จะเป็นในลักษณะของการรับบริจาค เป็นความร่วมมือของ 4 ฝ่าย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้าน (กลุ่มผู้สูงอายุ) วัดและโรงเรียน) ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (ต้นแบบการทำเกษตรพอเพียง) (บ้านพี่แอ๊ด – สวนนรินทร์ ปรับปรุงดิน พืชคลุมดิน สวนนรินทร์ปลูกพืชผสมผสาน) สวนนายสุรินทร์ (ศูนย์เรียนรู้ การทำน้ำหมัก ยาปราบศัตรูพืชที่ทำด้วยสมุนไพร พี่จุ๋ม) และสวนสละลุงวิรัช

Q สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก ที่จอดรถ ร้านค้าสวัสดิการ รถเช่า เรือโดยสาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่พัก
โฮมสเตย์สวนนรินทร์ ผู้เข้าพักจะได้เรียนรู้แนวคิดเกษตรอินทรีย์การปลูกพืชผสมผสาน การเรียนรู้วิถีชุมชน

OTOP Showcase (ร้านค้าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ Thamsing Coffee Group Community Enterprise จำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปต่างๆ จากคนในชุมชน)

ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยว (Visitor Center) – นายกนิคม

บ้านนกแก้วนกขุนทอง (อยู่ระหว่างการดำเนินการ – แนวคิดที่พักบนต้นไม้ คล้ายๆ บ้านบนต้นไม้)

Q กฎระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติของพื้นที่

ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชมสวนสละลุงวิรัช
- ห้ามเก็บผลผลิตกลับบ้านก่อนได้รับอนุญาต
- ช่วยรักษาความสะอาด
- ให้ความเคารพสถานที่ ไม่พูดจา/แสดงพฤติกรรมลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์

Q สินค้าและของฝากชุมชน

สินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูปในลักษณะต่างๆ เช่น กาแฟ สละ กล้วย ผลไม้สดตามฤดูกาล (กล้วยหอม สละ ตลอดทั้งปี/ ทุเรียน ก.ค. – ก.ย.)

Q แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

“จิบกาแฟ แลสละ ชมถ้ำ ชมวัด ชมแหล่งน้ำ ชมทะเล”
- แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Agro-Tourism (ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองชุมพร การอบสมุนไพรวัดถ้ำสิงห์ สวนนรินทร์เกษตรปลอดสารพิษ กลุ่มเกษตรกรทำสวนกล้วยตำบลถ้ำสิงห์ สวนสละลุงวิรัช)
- จุดชมวิวเขามัทรี
- ญารวี รีสอร์ท (ที่พักริมทะเล หาดทรายรี ที่ทำ MOU ไว้กับวิสาหกิจชุมชนถ้ำสิงห์)
- จุดสักการะกรมหลวงชุมพรที่หาดทรายรี

Q ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

นายกนิคม ศิลปศร – 093 578 0281
นรินทร์ เกตุพิมล (แอ๊ด) 086 2782663
ศูนย์ OTOP

Facebook Page ของ กาแฟถ้ำสิงห์ https://www.facebook.com/ThamsingCoffee
LINE ID: @thamsingcoffee