ประวัติความเป็นมา

          เขาเทพพิทักษ์ เป็นภูเขาหินปูนธรรมชาติที่มีรูปร่างคล้ายหัวใจ เดิมเรียกเขาพัง เนื่องจากการพังถล่มของภูเขาจากปริมาณน้ำฝนและความชื้นตามธรรมชาติ แต่ภูเขาที่ถล่มลงนั้นมีรูปร่างลักษณะคล้ายหัวใจ ประกอบกับมีทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติ ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็น ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังได้สร้างสะพานแขวนข้ามคลองพระแสงบริเวณวัดเขาพังขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้แก่ชาวบ้านทั้งสองฝั่ง ตัวสะพานใช้ลวดสลิงขนาดใหญ่ขึงยึดกับเสาคอนกรีต พื้นปูด้วยแผ่นไม้กระดานบนโครงเหล็ก มีความยาว 120 เมตร โดยมีฉากหลังเป็นความงดงามของเขาเทพพิทักษ์ หรือเขารูปหัวใจที่เห็นได้อย่างชัดเจน ทำให้เป็นจุดถ่ายภาพที่มีความสวยงาม โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน

เมื่อข้ามฝั่งคลองไป จะเป็นสวนผลไม้แบบผสมผสาน ที่ชุมชนรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาเทพพิทักษ์ เปิดให้นักท่องเที่ยวชมและเลือกรับประทานผลไม้ได้ไม่อั้น ในราคาอิ่มละ 100 โดยภายในสวนผลไม้เนื้อที่กว่า 70 ไร่ มีผลไม้ต่างๆ ให้เลือกรับประทานมากมายสลับไปตามฤดูกาล โดยเฉพาะทุเรียนคลองแสง เป็นทุเรียนบ้านที่มีชื่อเสียงมาก อายุนับ 100 ปี ซึ่งต่างก็มีชื่อเรียกประจำต้นแตกต่างกันออกไป

 

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

  • ท่องเที่ยวชมทิวทัศน์สามารถไปได้ทุกช่วงฤดูกาล
  • ช่วงฤดูผลไม้ เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม
  • เทศกาลทุเรียนหล่น เดือนกรกฎาคม

 

พิกัดที่ตั้ง

  • ชุมชนบ้านเขาพนม ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Q การเข้าถึง

จากตลาดอำเภอบ้านตาขุน เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางไปเขื่อนรัชชประภา ขับตรงไปประมาณ 9 กิโลเมตร ก่อนถึงประตูเข้าเขื่อนจะมีทางแยกซ้ายมือ มีป้ายเขียนว่า “สะพานแขวน-ภูเขารูปหัวใจ” เลี้ยวซ้ายขับตรงไปตามป้ายจนถึงปลายทางที่วัดเขาพัง สามารถจอดรถบริเวณลานวัด เดินตรงไปที่สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ ก็จะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติคลองพะแสง และธรรมชาติสองฝั่งคลอง ฉากหลังเป็นความงดงามของเขาเทพพิทักษ์รูปหัวใจ

Q กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

1. ชมทิวทัศน์และถ่ายภาพกับสะพานแขวนและภูเขารูปหัวใจ
2. เดินเท้าหรือนั่งรถจักรยานยนต์เสริมพ่วงชมสวนผลไม้ สวนทุเรียนคลองแสง
3. ชิมผลไม้ตามฤดูกาล
4. รับประทานอาหารพื้นบ้าน อาทิ ข้าวกระบอกไม้ไผ่
5. พักโฮมสเตย์บ้านพักสัมผัสวัฒนธรรมชุมชน
6. กิจกรรมล่องแพ และล่องเรือชมวิวสองฝั่งคลองพระแสง
7. กิจกรรมเดินป่า ชมถ้ำเขาแก้ว เขาแมว (ติดต่อล่วงหน้า)
8. หากเดินทางเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อเพื่อขอเข้าชมสาธิตการทำปลาส้ม ลูกหวือ โรงทอผ้า การทำไข่เค็ม

Q สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

1. มีสถานที่จอดรถ
2. มีร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
3. มีป้ายบอกเส้นทาง
4. มีบ้านพักสัมผัสวัฒนธรรม

Q กฎระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติของพื้นที่

1. ห้ามทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน

Q สินค้าและของฝากชุมชน

1. ลูกหวือ (ของเล่นพื้นบ้านสำหรับเด็ก)
2. ผ้าทอดพื้นบ้าน
3. ปลาส้ม
4. ไข่เค็ม

Q แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง

1. เขื่อนรัชชประภา
2. อุทยานแห่งชาติเขาสก
3. ถ้ำสวนผึ้ง
4. เขาตอเต่า
5. หินพัด
6. อุทยานธรรมเขานาในหลวง
7. ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

Q จำนวนนักท่องเที่ยว

1. ไม่จำกัดสำหรับพื้นที่ชมทิวทัศน์
2. พื้นที่เดินป่า เข้าชมถ้ำ จำกัด 150 คน/เดือน

Q ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

โทรศัพท์ (คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาเทพพิทักษ์)
1. นายฤทธิรงค์ ฤทธิ์กุล (ประธาน) 084 : 8437924
2. คุณดุษฎี นิยกิจ (เลขานุการ) 084 : 9638167