ประวัติความเป็นมา

          จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551  โดยน้อมนำ พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่๙ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ เราคือกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน  (COMMUNITY – LIFE TRAVEL) ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ ได้รับการสนับสนุน จาก ภาครัฐ และเอกชนหลายหน่วยงานเช่นจาก  สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ททท.  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ชุมพร ​ได้รับการศึกษาอบรมณ์ ดูงาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ  และทำงานแบบบูรณาการ ร่วมกับผู้ประกอบท่องเที่ยวท้องถิ่นอื่นๆเคยได้รับรางวัลป้ายโฮมสเตย์สแตนดาร์ดไทยเลนด์ (Homestay Standard Thailand ) 2ป้าย

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

 • กิจกรรมดำน้ำตื้น ที่เกาะเวียง เกาะร้านเป็ด เกาะร้านไก่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงตุลาคม
 • กิจกรรมตกหมึก ตกปลาด้วยเรือประมงพื้นบ้าน (เรือมีเก๋ง นั่งได้จำนวน10-12คน)เดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคม
 • กิจกรรมชมวิถีประมงพื้นบ้านการวางหมึกวาย โดยชาวประมงหายใจด้วยท่อสายยาง ใช้ขวดแก้วในการวางหมึกวาย เดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคม
 • กิจกรรมเดินป่า เกาะเวียงเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคม
 • กิจกรรมเดินชมเนินทราย ทั้งปี
 • กิจกรรมเยี่ยมบ้านพ่อ และชมกาแฟขี้ชะมด สวนพระองค์ ทั้งปี
 • วัดแก้วประเสริฐทั้งปี
 • ศาลหลักเมืองเก่าอ.ปะทิว ทั้งปี
 • วิถีชุมชนเกี่ยวกับการดำหอยวางหมึกวายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงตุลาคม
 • ศึกษาเรียนรู้ การจัดการธนาคารปูม้าทั้งปี
 • ชมวิวเกาะยอทั้งปี

 

พิกัดที่ตั้ง

 • ทุ่งมหากรุ๊ป 51/4·หมู่บ้านทุ่งมหา ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จ.ชุมพร

 

Q สิ่งที่น่าสนใจ

1. เกาะร้านเป็ด ร้านไก่ มีปะการัง และดอกไม้ทะเล
2. เกาะเวียง เดินป่า ดำน้ำ
3. เนินทราย
4. สวนพระองค์
5. วัดแก้วประเสริฐ
6. ศาลหลักเมืองเก่า อ.ปะทิว
7. วิถีชุมชน เกี่ยวกับการดำหอย วางหมึกวาย ธนาคารปูม้า
8. เกาะยอ
9. ตกหมึก ตกปลา

Q การเข้าถึง เส้นทางการคมนาคมไปยังแหล่ง

1. จากท่าอากาศยานดอนเมือง สู่ท่าอากาศยานชุมพร มีรถรับ - ส่ง สู่ชุมชน (มีค่าใช้จ่าย)
2. จากสถานีรถไฟหัวลำโพง สู่สถานีรถไฟมาบอำมฤต มีรถรับ - ส่งสู่ชุมชน (มีค่าใช้จ่าย)
3. โดยรถทัวร์จากกรุงเทพ ลงที่สี่แยกบางแหวน อ.ปะทิว มีรถรับ - ส่งสู่ชุมชน (มีค่าใช้จ่าย)
4. รถยนต์ส่วนบุคคค จากกรุงเทพ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41มุ่งหน้าอำเภอปะทิว จากนั้นเลี้ยวสู่เส้น 3253มุ่งหน้าสู่หมู่ทุ่งมหา ซึ่งตั้งอยู่บนหางหลวงหมายเลข 3253

Q กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ชมวิวทิวทัศน์ ล่องแก่ง สัมผัสวิถีชุมชน ล่องเรือศึกษาระบบนิเวศ เรียนรู้กิจกรรมชุมชน ฯลฯ

1. กิจกรรมดำน้ำตื้น ที่เกาะเวียง และเกาะร้านเป็ด ร้านไก่
2. กิจกรรมตกหมึก ตกปลาด้วยเรือประมงพื้นบ้าน (เรือมีเก๋ง นั่งได้ 10-12คน)
3. กิจกรรมวางหมึกวาย โดยชาวประมงหายใจด้วยท่อสายยาง ใช้ขวดแก้วในการวางหมึกวาย

Q สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก ที่จอดรถ ร้านค้าสวัสดิการ รถเช่า เรือโดยสาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น จุดบริการนักท่องเที่ยว

1. ที่พัก โฮมสเตย์และรีสอร์ท
2. ท่าเรือ
3. อุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน

Q กฎระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติของพื้นที่

1. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างทำกิจกรรมท่องเที่ยว
2. รับประทาอาหารในระดับที่เหมาะสม ไม่มากเกินไปก่อนทำกิจกรรมดำน้ำ
3. ควรดำน้ำเป็นคู่ เพื่อช่วยกันดูแลความปลอดภัย
4. หากประสบปัญหาขณะดำน้ำให้ยกมือข้างหนึ่งโบกเหนือศรีษะ
5. ไม่ว่ายน้ำบริเวณจุดเข้า-ออก ของเรือหรือจุดจอดเรือ
6. สวมชูชีพตลอดกิจกรรมดำน้ำ

Q สินค้าและของฝากชุมชน

1. อาหารทะเลสดและแปรรูปตามฤดูกาล
2. ปลาอินทรีย์เค็ม

Q แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

1. เกาะไข่
2. อ่าวทุ่งซาง
3. แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนชุมโค หมู่ที่ 2
4. คลองบางสน
5. จุดชมวิวเขาดินสอ
6. โรงรับจำนำปู

Q ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

- คุณปัญญา พยัคฆิน (คุณเอส) โทร:0961618942
- คุณพะนา คงมั่น (คุณพะนา) โทร :0884411100