ประวัติความเป็นมา

          ชุมชนท้องตมใหญ่ เป็นชุมชนประมงชายฝั่งที่มีประวัติการพบเห็นมาไม่ต่ำกว่า 400 ปี มีธรรมชาติที่สวยงาม ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ สะอาด สงบ โอโซนสูง ลมทะเลไม่เหนียวตัวชุมชนได้ทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชนด้วยตัวชุมชนเอง โดยใช้การท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการรักษาวิถีชีวิต ธรรมชาติ และทรัพยากรของชุมชนมีกิจกรรม “บวชทะเลท้องตมใหญ่ สงวนรักษาร้อยล้านชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศลฯ” ซึ่งเป็นการบวชทะเลที่เดียวในโลก และยังได้ชื่อว่า “หนึ่งเดียวในสยาม มีม้าน้ำอยู่ร่วมกับชุมชน”

ช่วงเวลาฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

ท้องตมใหญ่ เที่ยวได้ทั้งปี หากแต่นักท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรมใดเป็นพิเศษ ก็จะมีช่วงเวลาที่แนะนำ เช่น

  • บ้านปลา  กุมภาพันธ์ – ตุลาคม
  • บ้านลูกปู กุมภาพันธ์ – ตุลาคม
  • หมึก               กุมภาพันธ์ – ตุลาคม
  • บ้านม้าน้ำ        มกราคม – ธันวาคม
  • ตกหมึก   กุมภาพันธ์ – ตุลาคม (เยอะสุด มี.ค.-พ.ค.)

พิกัดที่ตั้ง

  • 31/2 หมู่ 1 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
Q สิ่งที่น่าสนใจ

1. บ้านปลา
2. บ้านลูกปู
3. บ้านหมึก
4. บ้านม้าน้ำ (ร่วมเป็นพ่อแม่อุปถัมป์ม้าน้ำ)
5. อาสาสมัครอุทยานใต้ทะเลท้องตม (TongTom Marine Park)
6. ดำน้ำตื้น
7. ดำน้ำลึก

Q การเข้าถึง เส้นทางการคมนาคมไปยังแหล่ง

ทางเครื่องบิน : สนามบินชุมพร สนามบินสุราษฎร์ธานี (ติดต่อรถ รับ-ส่ง ล่วงหน้า)
สถานีรถไฟสวี : ต่อรถสองแถวสาย สวี-บ่อคา (300 ม. จากสถานีรถไฟ) ระยะทาง 18 ก.ม. เวลา 05.00-16.00 น. ค่าโดยสารคนละ 50 บาท (เหมา 500 บาท)
รถยนต์ส่วนตัว : 520 ก.ม. จากกรุงเทพ
จากถนนสายเอเซีย (ทล.41) ก.ม. 35 เลี้ยวเข้าทางแยกอำเภอสวี ใช้ ทล.4003 อีก 14 ก.ม. แล้วเลี้ยวขวาเข้า ทล. 4011 อีก 6 ก.ม. (ต้องลอดเข้าซุ้มประตูวัดท้องตมใหญ่)

Q กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ชมวิวทิวทัศน์ ล่องแก่ง สัมผัสวิถีชุมชน ล่องเรือศึกษาระบบนิเวศ เรียนรู้กิจกรรมชุมชน ฯลฯ

ท้องตมใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มุ่งเน้น “กิจกรรมการท่องเที่ยวทำประโยชน์ให้สิ่งแวดล้อมและชุมชน”เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เป็นกำลังหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีค่าของชุมชน
1. บ้านปลา
2. บ้านลูกปู
3. บ้านหมึก
4. บ้านม้าน้ำ (ร่วมเป็นพ่อแม่อุปถัมป์ม้าน้ำ)
5. อาสาสมัครอุทยานใต้ทะเลท้องตม (TongTom Marine Park)
6. ดำน้ำตื้น
7. ดำน้ำลึก
8. เรียนดำน้ำลึก หลักสูตร “การดำน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน” (ได้บัตรดำน้ำสากล)
9. เรียนหลักสูตร “การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล” (LIFE GUARD) (ได้บัตรสากล)
10. กิจกรรม ฝึกอบรม/แลกเปลี่ยนความรู้
- การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
- มัคคุเทศก์ทางทะเลชายฝั่ง
11. ตกหมึก
12. พายเรือคายัค
13. กิจกรรมชายหาด
14. โดดน้ำเล่นหลังบ้าน
15. กิจกรรมการมีส่วนร่วมและเรียนรู้วิถีชีวิตประจำวัน นับ 100 กิจกรรม
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าพัก คือ 3 วัน 2 (อาหาร 8 มื้อ) และเหมาะกับการท่องเที่ยววันธรรมดา

Q สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก ที่จอดรถ ร้านค้าสวัสดิการ รถเช่า เรือโดยสาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น จุดบริการนักท่องเที่ยว

ท้องตมใหญ่ ชุมชนท่องเที่ยวที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตและสภาพชุมชนไม่ให้ถูกบรรยากาศของการท่องเที่ยวเข้าครอบงำความเป็นชุมชนดั้งเดิม จีงไม่เน้นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวมากนัก
- บ้านพักแบบโฮมสเตย์ พักได้ประมาณ 100 คน
- เรือบริการนักท่องเที่ยว ทำกิจกรรมทางทะเล
- ร้านค้าในชุมชน
- เรือคายัค
- มัคคุเทศก์ทางทะเลและชายฝั่ง , มัคคุเทศก์วัฒนธรรมท้องถิ่น , มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ
- Life Guard
- อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเล เช่น เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ช่วยชีวิต ฯลฯ

Q กฎระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติของพื้นที่

ท้องตมใหญ่ เป็นบ้านพักแบบสบายๆ ที่ให้ความรู้สึกเหมือนการมาพักบ้านเพื่อน บ้านญาติ จึงไม่มีป้ายห้ามการกระทำการใดๆ นักท่องเที่ยวต้องช่วยเหลือตัวเอง ยกกับข้าวเอง เก็บล้างเอง ปูที่นอนเอง และต้องนำผ้าเช็ดตัวมาเอง ที่สำคัญไม่มีบริการคาราโอเกะ หากมีการใช้เสียง ต้องลดเสียงลงหลัง 22.00 น.

Q สินค้าและของฝากชุมชน

    สินค้าของท้องตมใหญ่ คือให้คนอยากมาท้องตมใหญ่ ไม่เน้นของฝาก ของที่ระลึก สิ่งที่นักท่องเที่ยวจะของซื้อกลับไป คือส่วนประกอบที่ใช้ทำอาหารที่ทานแล้วติดใจ เช่น กะปิท้องตม ปูม้า ปลา หมึก

Q แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

- หาดท้องทราย
- หาดลกแพะ
- หาดลกกำ
- เกาะมัดหวายใหญ่
- เกาะรางบรรทัด
- เกาะกุลา
- หัวเขาถ่าน
- วัดพระบรมธาตุสวี
- สวนเกษตรอินทรีย์วิถีจินตนา
- อ่าวคราม
- เกาะพิทักษ์
- เหวโหลม
- ปากทรง
- พะโต๊ะ

Q ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

ว่าที่พันตรีวัชรินทร์ แสวงการ ประธานกลุ่มโฮมสเตย์ท้องตมใหญ่
โทร. 081-3456743 , Line : kaifa ,
Facebook : tongtomyaihomestay