ประวัติความเป็นมา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อ.ทุ่งตะโก

          “การท่องเที่ยวโดยชุมชนบนวิถีเกษตรพอเพียง ร้อยเรียงแหล่งท่องเที่ยวจากภูผาสู่มหานที เสริมสร้างสุขภาพดีดี ด้วยอาหารพื้นบ้านปลอดภัย”

– ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ (สวนลุงนิล พืชคอนโด 9 ชั้น) ทำการเกษตรปลอดสารเคมี ตั้งแต่ปี 2540 สวนทุเรียน ผักสวนครัว เป็นฐานเรียนรู้มากกว่าสิบฐาน

– วิถีจินตนา 1 ไร่ พอเพียง (บ้านพี่นุ้ย) ปลูกผักสวนครัว 1 ไร่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ตลอดทั้งปี รวมถึงสวนผลไม้ตลอดทั้งปี มีฐานเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าสิบฐาน

– บ้านธรรมชาติ วรรณภัสสร (บ้านน้องเจี๊ยบ ฐานเรียนรู้คนมีน้ำยา) บ้านธรรมชาติวรรณภัสสร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2010 โดยเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในการสอนวิชา ความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้เองในครัวเรือนและมีการจัดทัวร์ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรสำหรับผู้ที่สนใจ

– บ้านพี่เล็ก เป็นบ้านสวนโฮมสเตย์ ไว้พักผ่อน สวนต้นแบบในการปลูกผักเหลียงในสวนยาง

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

  • ท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล
  • ช่วงเก็บเกี่ยวผลไม้ ก.ค. – ก.ย.

พิกัดที่ตั้ง

  • บ้านเลขที่ 14 หมู่ 6 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86200 (บ้านลุงนิล)
  • บ้านเลขที่ 3 หมู่ 6 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86200 (บ้านพี่นุ้ย จินตนา)
  • บ้านเลขที่ 60 หมู่ 2 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86200 (บ้านน้องเจี๊ยบ)
  • บ้านเลขที่ 69 หมู่ 2 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร (บ้านพี่เล็ก)
Q สิ่งที่น่าสนใจ

- ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ (สวนลุงนิล พืชคอนโด 9 ชั้น)
- วิถีจินตนา 1 ไร่ พอเพียง (บ้านพี่นุ้ย)
- บ้านธรรมชาติ วรรณภัสสร (บ้านน้องเจี๊ยบ ฐานเรียนรู้คนมีน้ำยา)
- บ้านพี่เล็ก

Q การเข้าถึง เส้นทางการคมนาคมไปยังแหล่ง

โดยรถยนต์
54 กม.จากตัวเมืองชุมพร ถ.เพชรเกษม ยูเทิร์นหลักกิโลที่ 55 หน้าวิทยาลัยเกษตร เข้าซอย อบต.ช่องไม้แก้ว 4 กม.จาก ถ.เพชรเกษม (ซ้ายมือบ้านพี่นุ้ย)และอีก 5 กม. ถึงบ้านลุงนิล (ขวามือ)

จาก อ.เมือง ถึงที่ว่าการ อ.ทุ่งตะโก อยู่ซ้ายมือ ซอยวัดธรรมถาวร 500 ม. ถึงบ้านน้องเจี๊ยบ (บ้านอยู่ขวามือ) และอีก 1 กม. ถึงบ้านพี่เล็ก (อยู่ซอยซ้ายมือ) ตรงข้ามวัดผุสดีพฤกษาราม

Q กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ชมวิวทิวทัศน์ ล่องแก่ง สัมผัสวิถีชุมชน ล่องเรือศึกษาระบบนิเวศ เรียนรู้กิจกรรมชุมชน ฯลฯ

- ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ (สวนลุงนิล) พืชคอนโด 9 ชั้น
สวนเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานที่มีเอกลักษณ์ภายใต้ชื่อ “พืชคอนโด 9 ชั้น” และฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานเรียนรู้บ้านดิน ฐานเรียนรู้หมูหลุม ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน ฐานเรียนรู้คนมีน้ำยา ฐานเรียนรู้น้ำสมุนไพร ฐานเรียนรู้ธนาคารต้นไม้ ฯลฯ
- วิถีจินตนา 1 ไร่ พอเพียง (บ้านป้านุ้ย)
เรียนรู้วิถีจินตนา ในพื้นที่ 1 ไร่ โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชนร่วมเก็บพืชผักพื้นบ้านนำมาปรุงอาหารและเก็บผลไม้ตามฤดูกาลภายในสวนเกษตรอินทรีย์
- บ้านธรรมชาติ วรรณภัสสร (บ้านเจี๊ยบ)
ร่วมทำและเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตในสวนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือนและต่อยอดเป็นสินค้า
- บ้านพักในสวนยาง (บ้านพี่เล็ก)
ที่มีพืชผักปลอดสารพิษ ร่วมเก็บใบเหลียงมาทำกับข้าว

Q สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก ที่จอดรถ ร้านค้าสวัสดิการ รถเช่า เรือโดยสาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น จุดบริการนักท่องเที่ยว

- ที่พักบ้านลุงนิล รองรับได้ถึง 100 คน มีห้องนอน 4 ห้อง (พักได้ไม่เกิน 15 คนต่อห้อง) ห้องน้ำ 15 ห้อง/ บ้านดิน 1 หลัง (พักได้ไม่เกิน 10 คน)

- ที่พักบ้านพี่นุ้ย 2 ห้องนอน 4 ห้องน้ำพักได้ไม่เกิน 7 คน

- ที่พักบ้านน้องเจี๊ยบ 4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ พักได้ไม่เกิน 40 คน

- ที่พักบ้านพี่เล็ก 5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พักได้ไม่เกิน 20 คน
มีที่จอดรถ มีร้านค้าผลิตภัณฑ์ของฝากท้องถิ่น มีบริการรถเช่า มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

Q กฎระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติของพื้นที่

-

Q สินค้าและของฝากชุมชน

บ้านลุงนิล : ผลไม้และผักสวนครัวตามฤดูกาล ผลไม้แปรรูป (เช่น ทุเรียนกวน มังคุดกวน ทุเรียนทอด ฯลฯ) ผลิตภัณฑ์แปรรูป น้ำสมุนไพรลุงนิล
บ้านพี่นุ้ยและบ้านพี่เล็ก : น้ำส้มควันไม้ ผลิตภัณฑ์จากส้มจี๊ด ผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูป
บ้านน้องเจี๊ยบ : ผลิตภัณฑ์แปรรูป สมุนไพร

Q แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

- เกาะพิทักษ์
- ท้องตมใหญ่
- พระธาตุสวี
- ป่าชายเลนสวี
- ล่องแพท่าสะท้อน
- บ้านน้อยในป่าใหญ่
- วังตะโก (บ้านกำนันเคว็ด)
- ล่องแพพะโต๊ะ
- บ่อตกปลา (พรหมเวช โฮมสเตย์) ชมหิ่งห้อยคลองบางมุด

Q ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

ลุงนิล 0874660596
พี่นุ้ย 0831070399
เจี๊ยบ 0879142142
พี่เล็ก 0810851087